ΠΟΙΟΤΗΤΑ


Η απόλυτη μέθοδος

Το υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό προσωπικό και ο προηγμένος τεχνικός εξοπλισμός για δειγματοληψίες και αναλύσεις, τόσο στα εργαστήριά της όσο και σε εξωτερικούς χώρους, χαρακτηρίζουν τις δυνατότητες και την αξιοπιστία της ΠΛΙΝΙΟΣ.
Οι επιστημονικές μέθοδοι έρευνας και οι συνεχείς έλεγχοι διασφαλίζουν την ποιότητα και την απόλυτη αποτελεσματικότητα των έργων της. Το εργαστήριο της ΠΛΙΝΙΟΣ είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ISO 17025 (Αρ. Πιστ. 338) για:

α) Δειγματοληψίες αέρα και εργαστηριακές αναλύσεις για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης αιωρούμενων ινών αμιάντου,

β) Δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις υλικών για τον προσδιορισμό παρουσίας ινών αμιάντου,

καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και ελέγχεται τακτικά από από το Βρετανικό Υπουργείο Υγείας για την αξιοπιστία των αναλύσεών του.
Επιπλέον, η ΠΛΙΝΙΟΣ συνεργάζεται με αξιόπιστα εργαστήρια του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ' για τη διενέργεια εξαιρετικά εξειδικευμένων αναλύσεων.