ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

 

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (έλεγχος ρύπανσης, μετρήσεις αέρα, έλεγχος τήρησης των ειδικών μέτρων και κανονισμών ασφαλείας) στο πλαίσιο του έργου αποξήλωσης επικίνδυνων υλικών - σκόνης (αμιάντου) από το κτίριο Α της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα και έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας μετά την απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών.

 

 

Μελέτη χρήσης αμιάντου και διαχείρισης απόβλητων αμιάντου στην Τυνήσια (Έργο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Τυνήσιας χρηματοδοτούμενο από το Γαλλικό Οργανισμό Ανάπτυξης - AFD).

 

 

Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης.

Στόχος του έργου ήταν η πολυεπίπεδη υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Επίπεδα: Διαχειριστικό, Νομικό, Περιβαλλοντικό, Μέτρα ασφάλειας – υγιεινής, Δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης), ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση του κυρίως έργου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση του συστήματος περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του (www.greenasbestosmine.gr).

 

 

Αποτίμηση περιβαλλοντικής ευθύνης και παρακολούθηση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων κατά τη διάρκεια διάλυσης πλοίων, σε εγκαταστάσεις διάλυσης πλοίων του ομίλου της DIDO Shipping Co, στη LEYAL Ship Dismantling & Recycling, στην Τουρκία.

 

 

Έλεγχος ρύπανσης, μετρήσεις αέρα, έκδοση πιστοποιητικών καθαρότητας και έλεγχος τήρησης των ειδικών μέτρων και κανονισμών ασφαλείας για αμίαντο και άλλα τοξικά απόβλητα και ρύπους κατά τη διάρκεια εξυγίανσης και κατεδάφισης των εγκαταστάσεων των EΛΛHNIKΩN XHMIKΩN BIOMHXANIΩN στην Κύπρο.

 

 

Επιθεώρηση για τον εντοπισμό και την καταγραφή επικίνδυνων υλικών (Αμίαντος, Μόλυβδος, MMMF, PAHs, PCP, PCBs, VOC, Ραδιενέργεια κλπ) σε σχολικό κτιριακό συγκρότημα στο Dusseldorf στη Γερμάνια.

 

 

Επιθεώρηση για τον εντοπισμό και την καταγραφή υλικών αμιάντου και ρύπανσης από πετρελαιοειδή, δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις υλικών, εδάφους, αέρα στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) στο Ζιδάνι Κοζάνης.

Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Εξυγίανσης - Αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων με Αμίαντο και Πετρελαιοειδή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδας (ΜΑΒΕ) στο Ζιδάνι Κοζάνης.


 
 
Μετρήσεις αέρα, δειγματοληψίες και αναλύσεις νερού και βυθού για ρύπανση αμιάντου κατά την διάρκεια του έργου ανέλκυσης, απομάκρυνσης και τελικής διάθεσης του φορτίου αμιάντου που βρίσκεται μέσα και γύρω από το βυθισμένο πλοίο ‘Farsas II’ έξω από την είσοδο του λιμανιού Λεμεσού στην Κύπρο.
 
 
 
Επιθεώρηση για τον εντοπισμό και την καταγραφή επικίνδυνων υλικών (Αμίαντος, PAHs κλπ), εκτίμηση επικινδυνότητας και ειδική μελέτη εξυγίανσης του πρώην εργοστασίου Ζυθοποιίας FIX στην Αθήνα. Μετρήσεις αέρα, έκδοση πιστοποιητικών καθαρότητας και έλεγχος τήρησης των ειδικών μέτρων και κανονισμών ασφαλείας κατά τη διάρκεια εξυγίανσης των εγκαταστάσεων.

 
 
Επιθεωρήσεις για τον εντοπισμό και την καταγραφή υλικών αμιάντου, δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις υλικών και αέρα, έλεγχος ρύπανσης, έκδοση πιστοποιητικών καθαρότητας και έλεγχος τήρησης των ειδικών μέτρων και κανονισμών ασφαλείας κατά τη διάρκεια αφαίρεσης υλικών αμιάντου από εκατοντάδες σχολικά κτίρια ανά την Ελλάδα. Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). 
 
 

 

Μετρήσεις ελέγχου ρύπανσης του αέρα από ίνες αμιάντου στο Μεταλλείο Αμιάντου περιοχής Τροόδους στην Κύπρο.


 

Επιθεωρήσεις για τον εντοπισμό και την καταγραφή υλικών αμιάντου, δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις υλικών και αέρα, έλεγχος ρύπανσης, έκδοση πιστοποιητικών καθαρότητας και έλεγχος τήρησης των ειδικών μέτρων και κανονισμών ασφαλείας κατά τη διάρκεια αφαίρεσης υλικών αμιάντου από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.
 

 

 

Επιθεώρηση για τον εντοπισμό και την καταγραφή υλικών αμιάντου, δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις υλικών, εδάφους, αέρα και ειδική μελέτη εξυγίανσης - αποκατάστασης των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής αμιαντοτσιμέντου ΑΜΙΑΝΤΙΤ στο Δρέπανο Ν. Αχαΐας.

  

 

Μετρήσεις αέρα, έκδοση πιστοποιητικών καθαρότητας και έλεγχος τήρησης των ειδικών μέτρων και κανονισμών ασφαλείας κατά τη διάρκεια Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) στην Κοζάνη στα πλαίσια του έργου Asbestmine «Αξιοποίηση του ορυχείου αμιάντου των ΜΑΒΕ στην Κοζάνη ως περιοχή διάθεσης αποβλήτων αμιάντου» (LIFE 03 ENV/GR/000214).

 

 

Μελέτη ρύπανσης, εκτίμησης κινδύνου και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας παράγωγης αμιαντοτσιμέντου ΕΛΕΝΙΤ στη Χαλκίδα.