ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


Ελληνικοί

 1. Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 
 2. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
 3. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
 4. Υπουργείο Υγείας
 5. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
 6. Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.Σ.Υ.Δ.
 7. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας – ΕΛΙΝΥΑΕ
 8. Περιβαλλοντική Αποκατάσταση των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ)

Ευρωπαϊκοί
 1. European Agency for Safety and Health at Work
 2. World Health Organization (WHO) Regional Office for Europe 
 3. European Environment Agency
 4. European Chemicals Agency – ECHA 
 5. Health and Safety Executive – HSE 
 6. Health and Safety Laboratory – HSL 
 7. Asbestos Removal Contractors Association – ARCA
 8. United Kingdom Asbestos Training Association – UKATA
 9. Environment Agency UK
 10. Environmental Protection UK
 11. Scottish Environment Protection Agency – SEPA
 12. Air Pollution Information System – APIS
 13. National Research and Safety Institute for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases – INRS France
 14. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - ISPESL Italy 
 15. Finnish Institute of Occupational Health – FIOH
 16. U.S. Environmental Protection Agency – EPA
 17. U.S. Occupational Safety & Health Administration – OSHA
 18. National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH
 19. American Industrial Hygiene Association – AIHA

Διεθνής