Έλεγχος αμιάντου σε στερεά υλικά - ρευστά


Η ΠΛΙΝΙΟΣ διαθέτει την τεχνογνωσία, τις εγκαταστάσεις και τον εργαστηριακό εξοπλισμό για μαζική ανάλυση στερεών και ρευστών δειγμάτων με σκοπό την ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε αμίαντο.
Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με πολωτικά (PLM) και ηλεκτρονικά μικροσκοπία (SEM, TEM) βασισμένες σε διεθνείς μεθόδους ανάλογα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του πελάτη.

Το εργαστήριο της ΠΛΙΝΙΟΣ είναι διαπιστευμένο απο το ΕΣΥΔ κατά ISO 17025:2005 για δειγματοληψίες και αναλύσεις υλικών αμιάντου, όπως προβλέπεται από την Ελληνική και Ευρωπαική νομοθεσία.