Διαχείριση έργων – εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης αμιάντου

Οι κανονισμοί και το νομοθετικό πλαίσιο για τον αμίαντο είναι σύνθετοι και δύσκολο να ερμηνευθούν. Η αφαίρεση και διαχείριση αμιάντου χωρίς ανεξάρτητες ειδικές συμβουλές μπορεί να κρύβει πολλές παγίδες, όπως έναν ανεξέλεγκτο κίνδυνο έκθεσης σε αμίαντο των ενοίκων ενός κτιρίου έως και επιβολή πρόσθετης εργασίας από τον ανάδοχο του έργου.
Μπορούμε, εφόσον ζητηθεί, να παρέχουμε τα Σχέδια Εργασίας, τις Προδιαγραφές και Απαιτήσεις ενός έργου με τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, ώστε να εξασφαλίσουμε ολοκληρωτικό έλεγχο στο έργο αφαίρεσης και διαχείρισης αμιάντου.
Με την παροχή συνεχούς επιτόπιας επίβλεψης, μπορούμε να διαχειριστούμε ένα έργο διαχείρισης αμιάντου από τα πρώτα στάδια εντοπισμού και καταγραφής των υλικών αμιάντου έως την τελική ολοκλήρωση του και να ανακουφίσουμε τον εργοδότη από το νομοθετικό βάρος με την εξασφάλιση ότι οι νομικές υποχρεώσεις του πελάτη εξασφαλίζονται και τηρούνται πλήρως και ότι οι εργασίες ολοκληρώνονται με την ελάχιστη δυνατή επικινδυνότητα.
Οι Project Managers της ΠΛΙΝΙΟΣ θα εξασφαλίσουν την ασφαλή και οικονομικώς αποδοτικότερη ολοκλήρωση των έργων αφαίρεσης και διαχείρισης αμιάντου, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που ταιριάζει με τις απαιτήσεις σας. Ο τελικός φάκελος του έργου που προετοιμάζεται για τον πελάτη μας, περιλαμβάνει οικονομικά, τεχνικά και νομικά στοιχεία, καθώς επίσης και στοιχεία για τα μετρά ασφάλειας και υγιεινής των εργασιών που πρέπει να ληφθούν.