Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τον αμίαντο


Η ΠΛΙΝΙΟΣ διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον αμίαντο σε συνεργασία με Οργανισμούς και Φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

Η εκπαίδευση προσαρμόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις του εκπαιδευόμενου, όπως από γενική ενημέρωση Διευθυντών, Μηχανικών, Τεχνικών Ασφαλείας και εργαζομένων Δημοσίων φορέων ή Τεχνικών εταιρειών, έως και εξειδικευμένη εκπαίδευση εργαζομένων αφαίρεσης και διαχείρισης αμίαντου σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.